Address:

7 Ashley Street
G3 6DR
Glasgow
UK

Website: Kagyu Samye Dzong Glasgow